TJ DEVELOPMENT

Krasickiego .; 10-685 Olsztyn; Spółkę deweloperską TJ DEVELOPMENT tworzy grupa inwestorów z bogatym doświadczeniem w realizacji projektów budowlanych oraz wznoszeniu budynków mieszkalnych i niemieszkalnych w miastach północno-wschodniej Polski…