Wyspa Solna Sp. z o.o.

Zwycięstwa 126; 75-614 Koszalin; Wyspa Solna Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie jest podmiotem prawnym powstałym z zamierzeniem wybudowania Aparthotelu Wyspa Solna w Kołobrzegu .Siedzibą Spółki Wyspa Solna jest Koszalin, ul. Zwycięstwa 126.Aktualny wpis Spółki…