Planet-Bud Development Sp. z o.o.

Tysiąclecia 1 / 4; 62-020 Swarzędz; Naszą wartość staramy się budować w oparciu o satysfakcję Klientów i partnerów biznesowych, uzyskujących w wyniku naszej pracy wysokiej jakości produkt lub usługę. Wznosimy osiedla, gdzie interesująca i innowacyjna architektura…